Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
AKCEPTUJĘ
Polityka prywatności INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ PW METKOM Sp. z o.o. Sp.k. DANYCH OSOBOWYCH Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony danych osobowych – określane jako RODO. W związku z tym informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych przez PW METKOM Sp. z o.o. Sp.k. Administrator danych Administratorem danych osobowych (dalej „Administrator”) jest PW Metkom Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszowicach, ul. Gajowa 17, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym - rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000486237, NIP: 638-180-87-06. Dane kontaktowe Jako Administrator nie wyznaczyliśmy inspektora danych osobowych. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz kontaktować się z nami pisząc na adres pocztowy lub elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Dane osobowe”. Organ nadzorczy w zakresie danych osobowych Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna I. Cele - zawieranie oraz wykonanie umowy oraz świadczenie usług, w tym wysyłki towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji - realizacji obowiązków administratora przewidzianych prawem, w tym m.in. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych - dla celów marketingowych i analitycznych Administratora - w celu dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora - możliwość dochodzenia przez niego roszczeń - zapewnienie bezpieczeństwa sieci i informacji II. PODSTAWA PRZETWARZANIA - niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy - realizacja obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora oraz sytuacji gdy jest to wymagane – dodatkowa zgoda - realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. zapewnienie bezpieczeństwa Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową/ świadczonymi usługami jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonywania umowy – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy/ świadczenie usług. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne. Okres przez który dane będą przechowywane Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych , wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego. Jeżeli przetwarzamy dane w oparciu o Twoją zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania. Przekazywanie danych Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. Ponadto twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem Administratora. Przekazywanie danych poza EOG Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu i w celach analitycznych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanie na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych powyżej danych kontaktowych.