Zawory napowietrzające

Opis techniczny

Zawory napowietrzająco-odpowietrzające typu DAV przeznaczone sa do montażu na rurociągach wody czystej o temperaturze maksymalnej 70oC i ciśnieniu maksymalnym zgodnym z zastosowanym typem zaworu.
Zawory typu DAV moga być stosowane w podziemnych zakładach górniczych, w polach nie metanowych i metanowych, w wyrobiskach zaliczonych do stopnia "a", "b", "c" niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węgowlego.

  • Medium robocze: Woda, powietrze
  • Ciśnienie maksymalne: 40 bar ( 4,0 MPa) lub 63bar (6,3MPa)
  • Temperatura: Max 70oC
  • Klasa ciśnieniowa kołnierzy: PN40 lub PN63
  • Ciśnienie minimalne: 1bar (100kPa)
  • Dostępne wielkości: DN100

Przekrój zaworu napowietrzającego